– Det var ikke meningen å skape uro eller frustrasjon