Slik skal Forfang bevare storformen inn mot Hoppuka