Dette bildet ble tatt da Amnesty besøkte en arbeidsleir i Doha, Qatar høsten 2017. I denne leiren skal en rekke fremmedarbeidere ha vært strandet over lang tid uten å få lønn, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen. Dette bildet ble tatt da Amnesty besøkte en arbeidsleir i Doha, Qatar høsten 2017. I denne leiren skal en rekke fremmedarbeidere ha vært strandet over lang tid uten å få lønn, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen. Foto: Amnesty International

Amnesty: Fremmedarbeidere i VM-by var «strandet» i denne leiren i flere måneder uten lønn