Palmerittet ble lagt ned før den nye forskriften trådte i kraft, men planen om en ny storsatsing på et grusritt fra Grimstad til Kristiansand er lagt på is inntil videre, blant annet fordi det er krevende å få tak i nok sertifiserte vakter. Palmerittet ble lagt ned før den nye forskriften trådte i kraft, men planen om en ny storsatsing på et grusritt fra Grimstad til Kristiansand er lagt på is inntil videre, blant annet fordi det er krevende å få tak i nok sertifiserte vakter. Foto: Torstein Øen

Ny sykkelforskrift truer lokale sykkelritt