• Palmerittet ble lagt ned før den nye forskriften trådte i kraft, men planen om en ny storsatsing på et grusritt fra Grimstad til Kristiansand er lagt på is inntil videre, blant annet fordi det er krevende å få tak i nok sertifiserte vakter. FOTO: Torstein Øen

Ny sykkelforskrift truer lokale sykkelritt

Flere ritt på Sørlandet er allerede avlyst. En medvirkende årsak skal være den nye sykkelforskriften som krever kursing av sykkelvakter.