PFU mener det var feil å identifisere Carews sønn.

PFU viser til Vær Varsom-plakatens paragraf 4.8, som sier: "Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker."

Fotballproffen klaget på to reportasjer i Se og Hør. I den første ble det kjent at moren til det som senere er fastslått er Carews sønn, krevde at han skulle ta farskapstest. Carew ville ikke uttale seg om saken, noe andre medier respekterte. Ryktene om Carews påståtte farskap var kjent i flere redaksjoner.

PFU mener Se og Hør av flere grunner brøt god presseskikk ved å omtale saken:

"For det første finner utvalget at barnet i fremtiden bør få slippe å bli konfrontert med striden mellom foreldrene om farskapet. Barnet fortjener ikke å vokse opp vitende om at dets fødsel avstedkom en konflikt i full offentlighet mellom mor og far. For det andre anser ikke utvalget at klageren innehar en posisjon i samfunnet som kunne rettferdiggjøre eksponering av intime sider ved hans privatliv."

"For øvrig vil utvalget understreke at farskapssaker normalt ikke bør omtales før rettskraftig avgjørelse foreligger."

Da farskapstesten ble avlagt og Carew vedsto seg farskapet, intervjuet Se og Hør barnets mor og viste bilde av henne sammen med sønnen. Dette bildet ble også vist da hun ble intervjuet på TV 2s "God kveld, Norge".

Også dette mener PFU er i strid med god presseskikk, selv om farskapstvisten på dette tidspunkt var løst:

"Selv om dette forholdet var positivt løst på sendetidspunktet, mener utvalget at redaksjonen måtte forstå at identifiseringen av barnet med navn og bilder ville kunne få uheldige konsekvenser på kort og lang sikt. Nettopp for ikke å risikere at barn skal lide overlast, er det at Vær Varsom-plakatens punkt 4.8 pålegger redaksjonene et særlig og selvstendig ansvar, helt uavhengig av hva foresatte måtte ønske eller gi samtykke til."