Det har til nå vært stor respons på det nye iniativet Vikings venner i Stavanger for å gi supporterne en stemme også der avgjørelsene tas. Ideen er ikke ny, vi har sett flere liknende ting rundt omkring i Europa, og det er mange grunner til at dette er en viktig aksjon.

Blir ikke hørt

Det første er at en som supporter ofte føler at en ikke blir hørt fra klubben, og at det uansett er de med mye penger som bestemmer det som foregår. Det har vært høy inngangspris for å bli med inn i klubben av aksjonærer, og det er naturlig nok avskrekkende for mange. Når en senker terskelen for deltakelse kan flere bidra, og føle et reellt eierskap i klubben. Vikings venner har her vært i en noe "heldig" situasjon, i den forstand at de faktisk kan bli med på emisjonen. Det er ikke alltid like lett å få innpass som i dette tilfellet.

Disse iniativene er heller ikke rene "tiggeaksjoner", som har vært tilfelle tidligere i Norge for både Viking og andre klubber. Det er ingen som går rundt med bøsser på stadion, eller ber om penger til et kontonummer uten noen løfter annet enn at de går til klubben. De som bidrar til denne formen for iniaitver bidrar til å skape en bred supporterfront, og gir den vanlige mannen mer makt enn denne vanligvis ville hatt. Som oftest lar en den biten bli tatt av supporterklubbene, men en ideellt sett favne om absolutt alle med et hjerte i klubben. Det er på den måten en faktisk kan bidra til reell endring, og en får et ord med i laget der avgjørelsene tas.

LES OGSÅ:

Bredere eierskap

En må selvfølgelig være realistisk, det er vanskelig for et vanlig supporteriniativ å matche de store pengene som er ute og går blant investorene. Det er desverre den beinharde realiteten oppe i alt dette. Den vanlige supporter har som regel "bare" vanlig inntekt også, og kommer til kort mot bedriftsledere og redere. Det er ingen vits å legge skjul på dette, men det betyr ikke at en bare skal legge seg ned og dø.

Jeg er overbevist om at norsk fotball vil ha godt av å få bredere eierskap og talerett på denne måten. Det er begrenset hvor mye en kan gjøre via en blogg, Twitter og andre medier. Det blir langt lettere å jobbe aktivt for supporternes interesser, og en vil møte opp på hver generalforsamling og tale disses sak. Samt stemme deretter. For egen del håper jeg Vikings venner kan inspirere liknende aksjoner i klubber der de har ASA, og vise at det går an å få til.

Viking som klubb står seg ellers på det at de har oppfordret kraftig til dette, og aksjonen har full støtte fra høyeste hold. En får se hvor full støtte en får de gangene en eventuelt taler sterkt imot noe på en generalforsamling, men tonen for øyeblikket er utrolig god. Det viser at de ser viktigheten av at supportere får et eierskap i klubben også på denne måten. Det samme vil forhåpentlig være tilfellet i resten av landet.

Merknad: Bloggeren er en av iniativtakerne bak Vikings venner.