Det var Nettavisen som 17. juni brakte nyheten om at Vålerenga-investoren hadde besøkt spillergarderoben etter en skuffende sesongstart, der laget nå har skrinne 11 poeng etter 12 kamper og er utslått av cupen.

Ifølge avisartikkelen hadde Trøim i møtet i juni tatt til orde for at hovedtrener Dag-Eilev Fagermo er ønsket videre i jobben.

– Det stemmer at jeg uttrykte støtte til dagens trener i et lukket møte i spiller- og trenergruppa, bekrefter Trøim overfor VG.

Ekspert på idrettsjus og tidligere advokat og agent Gunnar-Martin Kjenner vil ikke kalle det et brudd på Norges idrettsforbunds (NIF) lov, men antyder at det er å operere i en gråsone.

Trøim har nemlig ingen formell rolle i Vålerenga Fotball Elite (klubben), men er styremedlem og hovedaksjonær i Vålerenga Fotball AS (aksjeselskapet). I NIFs og dermed også NFFs lov skal ikke et AS-medlem ha innflytelse på sportslige vurderinger.

– Det at han i det hele tatt har den posisjonen og går inn i et møte i klubben i den situasjonen de befinner seg i nå, adresserer han at han er betydningsfull. Men om det er et regelbrudd, skal jeg være forsiktig med å være tydelig på, vurderer Kjenner.

– Kun idrettslaget kan fatte beslutninger om ansettelser knyttet til den sportslige virksomheten, opplyser jurist Tord Jordet i Norges idrettsforbund, som uttaler seg på generelt grunnlag.

På spørsmål til Trøim om han mener hans egen støtte til Fagermo er i strid med idrettens regelverk om at AS-styret ikke skal ha påvirkning eller beslutningsmyndighet rundt sportslige spørsmål, svarer investoren dette:

– Den uttalelsen som falt i et lukket møte på Valle var av den mer emosjonelle og støttende typen, jeg mente ikke å uttrykke at det er min oppgave å ansette eller avsette trener. Jeg har beklaget uforbeholdent overfor leder i klubbstyret at det kom ut i media på denne måten.

Trøim understreker at han er «100 % fullstendig klar over» at det er klubbstyret som bestemmer innenfor disse områdene, som det var da Fagermo ble ansatt for to og et halvt år siden.

– Når det er sagt, så har styret i klubben og styret i AS-et jobbet svært konstruktiv sammen i de senere år med et felles formål å lage et økonomisk og sportslig fundament som skal sørge for å bygge en best mulig fotballklubb, skriver Trøim.

I fjor fikk Vålerengas eliteserierival Viking bot på 50.000 for «samrøre» mellom AS-styret og sport. Da Bjarne Berntsen fikk sparken som trener i desember 2020, var det nemlig styret i investorselskapet som var involvert i sluttforhandlingene med den daværende Viking-treneren.

Det skulle vært styret i selve fotballklubben – Viking FK – som etter idrettens lov burde startet og gjennomført prosessen med Berntsen.

– Og det samme skjedde med Steinar Nilsen i Tromsø for noen år siden. Det var AS-et som feide ham av banen. Det var heller ikke lov den gangen. Og boten Viking fikk i fjor, var altfor liten, påpeker Gunnar-Martin Kjenner.

– Bør Norges Fotballforbund ta tak i saken og be Vålerenga om en forklaring på hva som har skjedd her?

– Absolutt. Det synes jeg også NIF burde gjøre, siden dette er innunder NIFs bevegelse. Hvis dette ikke stoppes nå, vil aksjeselskapene overta bestemmende myndighet i idrettslagene. Det er all mulig grunn til at idretten må ta denne utviklingen alvorlig, sier Kjenner.

– Investorstyrte klubber hadde vel i større grad bidratt med mer penger i norsk fotball?

– Men da får du ikke ledere som kan noe om fotball, kontrer Kjenner, som sitter i valgkomiteen i Lyn.

Norges Fotballforbund – som gikk inn i saken rundt Berntsen da den ble kjent – forholder seg rolig til opplysningene som kom frem i Nettavisens sak.

– Det er vanskelig for NFF å uttale seg om hva som skal være sagt og ikke sagt muntlig i interne møter. På generelt grunnlag er det innenfor NFFs lov at en investor eventuelt ytrer tydelige ønsker eller meninger. Så er det opp til klubben å bestemme, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn gjennom kommunikasjonssjef Yngve Haavik.

Sistnevnte svarer slik på om Norges Fotballforbund vil be om en forklaring fra Vålerenga om hva som faktisk skjedde.

– NFF kommer ikke til å be om en redegjørelse basert på muntlige overføringer om hva som eventuelt er sagt på et internt møte, svarer Haavik.

Informert om at Trøim bekrefter at han uttrykte støtte til Fagermo under møtet, sier Haavik at NFF ikke har behov for å legge til noe i saken.

Det var påtalenemnda i NFF som anmeldte Berntsen-saken. Nåværende leder Marit Fiane Grødem har ikke besvart VGs henvendelse, utover å vise til juridisk avdeling i NFF. Der har seksjonsleder Line Rasmussen Petersen heller ikke svart VG.

Gunnar-Martin Kjenner mener NFF feier et problem under teppet.

– NFF bør være langt mer proaktiv og vise vilje til å gå inn i problemstillingen, sier advokaten.

ENIGE: Styreleder Tuva Ørbeck Sørheim sammen med Dag-Eilev Fagermo på Intility Arena da hovedtreneren fikk forlenget kontrakten i fjor. Foto: Øyvind Herrebrøden, VG

Styreleder Tuva Ørbeck Sørheim i Vålerenga Fotball Elite (klubben) svarer slik på hvordan hun som styreleder mener om at AS-styremedlem Trøim uttalte seg om trenerspørsmålet.

– Tor Olav Trøim og jeg er helt enige om at det er klubbstyret i Vålerenga som ansetter og avsetter hovedtrener, så det kom litt feil ut i Nettavisen-saken, skriver styreleder Tuva Ørbeck Sørheim i Vålerenga Fotball Elite (klubben) i en sms til VG.

– Hva kom feil ut?

– Trøim og styret er enige om rolleforståelsen og har et tett og godt samarbeid. Hvis noen kunne få inntrykk av noe annet gjennom artikkelen, har det kommet feil ut, svarer hun.

– Hadde du og Trøim denne praten for å sikre denne felles forståelsen etter Trøims møte med spillerne fant sted?

– Vi snakker sammen ofte, både før og etter møtet, og vi har alltid vært på linje om dette.

– Er du eller VIF for investoreide klubber i norsk fotball?

– Den norske eierskapsmodellen fungerer fint, svarer Vålerengas styreleder.