Han mistet idrettsgleden i USA. Nå vil Ingar (22) bli kjent som «dödaren» av mosegrodde rekorder

For tre år siden tok Ingar Kiplesund knekken på en 77 år gammel trøndersk rekord. Nå står den lengstlevende norske friidrettsrekorden for tur.