Søgne Fotballklubb i strupen på Kristiansand kommune. Nekter å flytte ut av klubbhuset.