Ordfører Jan Oddvar Skisland vil ha flere naturgressbaner i Kristiansand. Her står han på Dønnestad, en Kristiansands få gjenværende gressbaner. Ordfører Jan Oddvar Skisland vil ha flere naturgressbaner i Kristiansand. Her står han på Dønnestad, en Kristiansands få gjenværende gressbaner. Foto: Kjartan Bjelland

Skisland vil ha naturgressbanene tilbake