Alle skulle ha Fredrik Haugen til å «passe inn». Til slutt gikk han lei.