– Vi har gjort en sponsavtale med dem på lik linje med andre. Vi har ingenting med Brunstad å gjøre. Dette er anlegget Oslofjord Convention Center (OCC), hvor vi også trener en dag i uken. De sier selv at det ikke har vært noen bindinger. Forbundet har sagt at disse må fjernes. Nå har de innfridd disse. Da ser vi ingen problemer, sier daglig leder i Tønsberg Nøtterøy Håndball, Roger Meyer, til VG.

I 2020 satte Håndballforbundet klare krav til OCC, og krevde at alle bindinger til Brunstad Christian Church (BCC, bedre kjent som «Smiths venner») skulle fjernes om arenaen fortsatt skulle brukes i håndballsammenheng.

foto
HÅNDBALL-TOPP: Kåre Geir Lio. Foto: Frode Hansen / VG

Brunstadstiftelsen ble etablert av BCC i 2002 og står som eier av blant annet OCC. Sistnevnte forfekter blant annet at ekteskap skal være mellom mann og kvinne.

Men om disse kravene faktisk er oppfylt, er foreløpig usikkert. Det forteller håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

– Vi får se hvordan vi som forbund skal forholde oss til OCC på nyåret. De sier at de nå har en struktur som gjør at de er helt uavhengige. Men det er klart det er mer enn økonomiske bindinger der. Dette går på grunnleggende holdninger. Det er ikke slik at vi som samfunn ikke kan reagere på slike ting når det skjer her hjemme, sier Lio.

– Skjønner du at det kommer reaksjoner på dette?

– Jeg skjønner godt at det reageres, men vi kan ikke gjøre noe med det. Klubbene tar egne beslutninger.

Det gjør også klubbens daglige leder.

– Ja, det gjør jeg. Vi var forberedt på at dette ville komme. Men vi er avhengige av sponsorer, spesielt i denne perioden.

– Hvilke signal sender dette til omverden om dere som klubb?

– Man vet aldri om det kan være skadelig. Men jeg tror ikke det. Lagene rundt dette området trener der hver eneste dag. Men det blir nok litt støy fremover.

foto
SENTRALE: Nøtterøy-trener Robert Hedin (t.v) og spiller Theodor Greger Jansen under avkast for Rema 1000-ligaen i august. Foto: Ali Zare / NTB

Det er kort tid siden alle klubbene var en del av Pride-markeringen i norsk håndball. Meyer forteller at de nå, selv om det kan virke litt motsigende, sannsynligvis vil intensivere sin støtte til Pride-bevegelsen.

– Ja, det kommer vi nok til å gjøre. Vi har ingenting imot å stille opp med Pride. Vi støtter selvfølgelig det de jobber for. Jeg skjønner at dette kommer til å bli trøblete, men vi må bare stå i det. Vi må få frem at dette er helt uavhengig, sier Meyer.

Ifølge Sandefjords Blad har OCC iverksatt en prosess for å overføre eierskapet fra Brunstadstiftelsen til den «livssynsuavhengige» Oslofjordstiftelsen – blant annet med mål om tiltrekke seg flere potensielle kunder.

Daglig leder i Brunstadstiftelsen, Alf Aadalen, sier dette til VG:

– Brunstadstiftelsen eier Oslofjord Convention Center gjennom vårt holdingselskap Oslofjord Holding AS, men Oslofjord Convention Center driver sin kommersielle virksomhet på selvstendig basis. I november vedtok stiftelsen en prosess for å skille ut eiendommene på Brunstad og virksomheten i Oslofjord Holding AS i en ny stiftelse med et rent kommersielt formål.

– Hvilke bindinger eksisterer det per dags dato? – Oslofjord Convention Center eies per dags dato av Brunstadstiftelsen. Men det er som nevnt vedtatt en prosess for etablering av en ny stiftelse uten et ideelt formål som skal eie anlegget i Melsomvik. Dette innebærer et definitivt skille mellom Brunstadstiftelsen sitt kristne formål og den kommersielle virksomheten på Oslofjord. Det arbeides også med løsninger for en langsiktig finansiering av Oslofjord.

Stian Fuglset i OCC sier, i likhet med Aadalen, at de jobber for å skille ut driften av selskapet.

– Det forventes at alle formalia for ny eierstruktur er på plass ved årsskiftet 2022/2023, sier Fuglset til VG.

– Hvilke omrokkeringer og tiltak har dere gjort for å tilfredsstille Håndballforbundet i deres strid vedgående bruk av deres lokaler?

– Siden starten av utviklingen av Oslofjord Convention Center har Brunstadstiftelsen hatt en strategi om kommersiell drift av stedet. Nå står anlegget snart ferdig og styret i stiftelsen har besluttet at det er rett tid for å gjennomføre den planlagte utskillelsen. Dette tydeliggjør skillet mellom Brunstadstiftelsens ideelle formål og vår kommersielle virksomhet. Flere har respondert positivt på denne beslutningen, og det håper vi Håndballforbundet også vil gjøre, sier Fuglset.

– Selv om dere hevder det ikke er reelle bindinger, er det sterke assosiasjoner mellom OCC og BCC. Hvorfor skal folk tro på at det ikke er koblinger der?

– Etablering av den nye stiftelsen tydeliggjør skillet mellom Brunstadstiftelsen og vår virksomhet. Trossamfunnet har tilknytning til stedet gjennom en lang historie. Fremover vil medlemmene gjeste anlegget som leietagere.

Han er klar på at det var et enkelt valg for OCC å gå inn i Tønsberg Nøtterøy Håndball da muligheten dukket opp.

– Oslofjord jobber for å styrke det lokale næringslivet, kulturlivet og idretten. Engasjementet i Tønsberg Nøtterøy Håndball handler om å bidra lokalt og at vi sammen skal skape gode opplevelser for både lokalbefolkning og tilreisende, for eksempel gjennom Skjærgårdslekene. Her har vi et samarbeid knyttet til overnatting og bevertning, sier Fuglset.

Rettelse: Saken var først billedlagt med et bilde av Flint Tønsberg. Saken gjelder Tønsberg Nøtterøy Håndball. Feilen ble rettet lørdag klokken 09.01.