Ada Hegerberg jubler for norsk scoring mot Romania. Ada Hegerberg jubler for norsk scoring mot Romania. Foto: DIGITALSPORT

Forsker: - Kvinner er det annet kjønn innen fotballen

Idrettssosiolog Gerd von der Lippe er på ingen måte overrasket over at kun to kvinner har stemmerett ved FIFA-kongressen.

— Det er typisk for internasjonal fotball og en del andre store idretter. De er jo så konservative, sier professoren ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Hun har brukt mye av sitt forskerliv på idrett og kjønn.

Von der Lippe peker på feministklassikeren Det annet kjønn av Simone de Beauvoir fra 1949, og mener det fortsatt er en passende betegnelse på kvinners plass innen fotballen over 65 år senere.

— Her i Norge er det kvinnelandslaget som har vært i toppen internasjonalt, men når man snakker om fotball, tenker de fleste på gutta. Når det er snakk om kvinner, må du si kvinnefotball, påpeker von der Lippe.

Lik kompetanse

Hun ser flere strukturer som gjør at det blir slik. Det er nesten utelukkende menn som får de ledende stillingene i de nasjonale forbundene.

Her hjemme er kvinnefotballen nesten usynlig i sportsjournalistikken i forhold til herrefotballen, mens de fleste sponsorene velger mennene når

Idrettsprofessorog feminist Gerd Von der Lippe. Foto: NTB Scanpix

pengene skal plasseres i fotball.

— Fotballen går glipp av mange gode, kvinnelige ledere. Skal du ha de beste må du også rekruttere fra begge kjønn. Kompetansen er jevnt fordelt, sier hun.

Isha Johansen er en av to kvinner med stemmerett. Les bakgrunnsaken her:

Vil ha kvotering

Karen Espelund har jobbet for kvinners rettigheter innen fotballen siden 1970-tallet. Trønderen sitter i dag som tidenes første kvinnelige styremedlem i Det europeiske fotballforbundet (UEFA). Alle de 54 medlemslandene har en mannlig leder, kun to av de nasjonale generalsekretærene i Europa er kvinner.

— Det er de klassiske mekanismene vi ser i organisasjoner som betraktes som mektige. Det står en bunsj med mannfolk klar til å innta posisjonene, sier den tidligere generalsekretæren i Norges Fotballforbund.

Også der var hun først ute.

Karen Espelund har jobbet for kvinners rettigheter innen fotball siden 1970-tallet.

Trønderen ble kvotert inn rundt styrebordet i UEFA, et virkemiddel hun mener må tas i bruk i større grad.— Det er ingen tvil om at glasstaket er tykt for kvinner innen fotballen, og det er tungt å slå seg gjennom, sier hun på telefon fra Italia, hvor hun deltok i et møte i forbindelse med finalen i årets Champions League for kvinner.

Et land med en rik fotballkultur og -historie, men som typisk nok ikke er i nærheten av å ta ut sitt potensial innen kvinnefotballen.

— Selv i ganske likestilte land som de nordiske kan det være krevende i noen sammenhenger, sier Espelund.

Hennes engasjement startet da hun som barn oppdaget at jenter ikke fikk lov til å spille fotball i Norge.

Minoritetsjentene uteblir fra fotballen:

Utvider toppledelsen

Nå er det små ting på gang også øverst i fotballhierarkiet. I tillegg til at ny president skal velges i Zürich, skal også reformen som skal forbedre FIFA, vedtas på kongressen. Ett av punktene er at flere kvinner skal inn i toppledelsen. Dagens eksekutivkomité skal erstattes av et råd, og økes fra 24 til 36 medlemmer. De seks regionale konføderasjonene skal velge medlemmene, og ifølge Espelund må hver stille med minst én kvinne. Det blir altså ikke færre maktposisjoner til menn for å få inn flere kvinner, men antall medlemmer i det øverste styret øker med 50 prosent.

Norges fotballpresident advarer mot FIFA-favoritten: