Oda (24) tok ordet på årsmøtet: – Noen måtte tale vår sak