Daglig leder i Oslo fotballkrets, Tore Jarl Bråteng, presiserer at han ikke taler på vegne av kretsen, men gjengir det de er blitt fortalt av den aktuelle dommeren.

«Vi kan bekrefte at det dessverre oppsto en svært uheldig situasjon ved avslutning av den aktuelle kampen», skriver han i en epost.

Assistentdommeren har i tråd med normale rutiner levert rapport til fotballkretsen, og han har samtykket til at deler av dette gjengis for å belyse hendelsen.

«Ifølge assistentdommeren ble han oppsøkt av spilleren ved kampslutt, hvor spilleren skal ha tiltalt assistentdommeren og trioen som «noen partiske dommerjævler». Assistentdommeren har videre bekreftet at han da brukte ordene «du må gi kort til denne apekatten» i sin dialog med hoveddommer, og det er ingen tvil om at det var ordbruken som satte sinnene i kok og som gjorde at dommeren til slutt måtte gi en spiller rødt kort for dytting av assistentdommeren», skriver Bråteng videre.

Lederen i Oslo Fotballkrets påpeker at dommere har et stort ansvar når det kommer til valg av ord og språkbruk overfor spillere.

«Assistentdommeren har forklart til oss at utsagnet ikke var rasistisk ment, kun rettet mot atferden til spilleren. Uavhengig av om et utsagn er rasistisk ment eller ikke, så har kampledere et særlig ansvar for å unngå bruk av ord som kan oppfattes rasistisk eller som er egnet til å skape unødig temperatur i en kamp. Dette har vi gitt tydelig beskjed om overfor assistentdommeren, skriver Bråteng.

Høsten 2020 iverksatte Norsk Toppfotball (NTF) kampanjen #STOPP i samarbeid med NFF, med formål om å stoppe all diskriminering i norsk fotball og idrett.

– Vi jobber for en rasismefri fotball, og ordene vi bruker har stor betydning. Det krever også en bevissthet på hvordan ordene vi bruker kan oppfattes av mottageren. Samtidig har den ordene er rettet mot et selvstendig ansvar for sin agering i etterkant.

På spørsmål om hvilke konsekvenser hendelsen får, svarer Bråteng:

«Her må vi følge fastlagte prosedyrer for hvordan slike saker skal håndteres, og jeg kan ikke forhåndsprosedere en forestående saksbehandling i mediene.»

Saken er til behandling i NFF Oslo.

Bråteng presiserer at dommeren beklager hendelsen.

– Assistentdommeren er svært lei seg for det som skjedde, skriver han.

Leder i den ene av klubbene som spilte kampen, var til stede under kampen, men fikk ikke med seg situasjonen som oppsto mot slutten av oppgjøret.

– Hvis det er tilfelle at dommeren har brukt dette ordet, så er det utrolig trist, sier lederen til VG.

Den andre klubben ønsker ikke å kommentere saken.