RBK-kjempen: - Hent denne spilleren i januar, Rekdal