Idrettsleder på Sunnmøre risikerer å bli utestengt i fem måneder

foto