Henrik Ingebrigtsen: – Jeg er en av de eldste i feltet, men jeg er ikke så gammel som jeg føler meg.