Bryne ba Time kommune om hjelp, men etter å ha rådført seg med partienes gruppeledere, måtte ordfører Arnfinn Vigrestad gi klubben et negativt svar. Vigrestad sier han føler med Bryne, men anser det ikke som kommunens oppgave å hjelpe fotballklubben ut av det økonomiske uføret.

— Vi må prioritere. Det er synd hvis Jæren mister sin eneste eliteserieklubb i fotball, men politikerne kjente saksgrunnlaget, og det var bred enighet om svaret, sier ordføreren til Aftenbladet.

Her er nei-gjengens tanker om situasjonen i Bryne.

HØYRE:

— Grunnlaget for å vurdere saken var altfor tynt. En muntlig orientering og svært kort tidsfrist gjorde det umulig å ta skikkelig stilling til problemet. Jeg deler ikke ut skyld, men konstaterer fakta. Bryne ASA har jobbet med denne saken i flere måneder, mens vi fikk noen timers frist til å svare. En skikkelig saksutredning over en lengre periode hadde vært å foretrekke. Samtidig er klubbens organisering med et privat aksjeselskap en viktig årsak til det negative svaret, sier Høyres Kjell Hognestad.

ARBEIDERPARTIET:

— Det er rett og slett snakk om altfor mye penger. Vi vil gjerne beholde klubben, men må vurdere kostnadene nøye. Kommunen har tidligere brukt penger på anlegget på Stadion, men det er noe helt annet å blande seg inn i driften av et ASA. Jeg tror klubben kommer over kneiken, sier Arbeiderpartiets Marit Egaas.

KRISTELIG FOLKEPARTI:

— Vi valgte å si nei til det vi oppfattet som en redningsaksjon til tre millioner kroner. Budsjettet er stramt, og for få måneder siden sa vi nei til en ny biblioteksfilial fordi vi manglet et par hundre tusen kroner. Det var unison enighet i partiet. Vi føler vi måtte si nei for å kunne se folk i øynene i tiden framover. Selvfølgelig håper vi på det beste, men jeg vil ikke spekulere i hva det vil bety om Jæren mister sitt elitelag i fotball, sier Kristelig Folkepartis Margit Hunemo.

SENTERPARTIET:

— Vi ser ikke saken som vår politiske oppgave. Kommunen har et stort behov innen boliger, omsorg og så videre. Et elitelag i toppserien er en fordel for distriktet, og våre hjerter banker for Bryne. Men kommunen har hjulpet klubben i tidligere situasjoner, og tre millioner er for mye penger. Vi får håpe de klarer seg på andre måter, sier Arvid Søyland fra Senterpartiet.

— SOSIALISTISK VENSTREPARTI:

— Slike summer har vi ikke råd til. Vi har spart på mange andre områder, og det finnes ting som er viktigere enn fotball. Vanskelig å si hva en konkurs vil bety for distriktet, men vi får håpe på det beste, sier Turid Hansen Wik i Sosialistisk Venstreparti.

FREMSKRITTSPARTIET:

— Klubben må komme ned på jorden igjen. Elitesatsingens organisering i et privat aksjeselskap er hovedgrunnen til avgjørelsen. Jeg kan ikke forstå at klubben skal være så skakkjørt at den ikke får til en løsning. Hvis det blir konkurs, er Bryne så dårlig styrt at det vil være fortjent, sier Fremskrittspartiets Kjell Serigstad.

VENSTRE:

— Kommunen har vært gjennom en økonomisk hestekur, og vi har rammet svake grupper med kutt på ni millioner. Da kan vi ikke gi Bryne tre millioner i en håndvending. Klubben er på mange måter vårt ansikt utad, og vi får håpe på det beste, sier Venstres Arne Håland.