Dommersjefen om Hareide-uttalelser: - Manglende respekt