Nesten ingenting tilsier at klubbene skal være store rivaler. De to spissene er noe av forklaringen.