Publikums reaksjon gledet verdensmesteren. – Det er kult

foto