- De sa at det ikke var mulig å slå AC Milan heller