— Vi har en forsikring gjennom Norges Fotballforbund som går på ansvar i forbindelse med arrangement, skade på medlemmer og som også dekker underslag. Vi betaler 500 kroner pluss 20 kroner per medlem for denne kombinasjonsforsikringen, sier Lisbeth Øverland - daglig leder i Ørn.

Dermed er Ørn et av omlag 4 000 av 13 700 idrettslag som har en slik forsikring. Underslagsforsikringen dekker beløp opp til 500 000 kroner.

Denne forsikringen har eksistert i to år. De to klubbene som har vært rammet av store underslag i Trondheim de siste to årene, var ikke forsikret. - Jeg mener at vi ikke har en slik forsikring, men jeg skal gå gjennom våre forsikringsavtaler nøye for å se om det kan eksistere i kombinasjon med andre forsikringer. Uansett så vil vi i fremtiden sørge for å forbedre rutinene slik at det skal være umulig å gjennomføre underslag uten at det blir oppdaget. Vi har fått oss en vekker, sier kassereren i trondheimsklubben som er blitt utsatt for det groveste underslaget i norsk idrett noensinne.

900 000 kroner er beløpet idrettslaget nå håper blir tilbakebetalt. På et styremøte tirsdag kveld ble saken diskutert, men medlemmene kan ikke gjøre stort annet enn å vente og håpe at mannen gjør opp for seg.

— Nå håper jeg og alle i klubben virkelig at personen som har gjort dette, makter å betale tilbake pengene, sier kassereren.

Dersom det går i orden, har denne klubben vært heldigere enn Malvik IL der en mann for to år siden ble dømt for å ha underslått 140 000 kroner. Han fikk ubetinget fengsel og ble pålagt å betale tilbake pengene. Malvik har så langt ikke fått igjen en eneste krone.