Kåre-effekten: – En mann man har lyst til å gå i krigen for