Bannskap og harde meldinger: – Det ser ikke bra ut