Laget har ifølgje avisa Firda søkt Førdehuset om å ettergi skuldig husleige.

Men det vart avslag, og no blir det inngått avtale om nedbetaling over tid for klubben — som i det minste får redusert reisene i 3. divisjon.