Filip Ingebrigtsen: – Å ha vondt har tært veldig på motivasjonen