Skipresidenten om Kina-spørsmålet: – Helt uakseptabelt