«Sjelden har så mye fun­gert sam­tidig som det gjør i Viking nå»