TIL og Trond Mohn er langt fra ferdige med hverandre