Kommentar: Doperne lever farlig, derfor kan Jakob Ingebrigtsen bli best i verden