• Generalsekretær i Norges idrettsforbund Karen Kvalevåg snakket om kjønnsfordeling på Idrettens Hus tirsdag. FOTO: Geir Owe Fredheim, NIF

Nå har Idrettsforbundet avdekket nøkkeltall om kvinner i norsk idrett

I mange år har Norges idrettsforbund sett med egne øyne at menn er i flertall på ledersiden. Først nå er tallene avdekket.