— Både i fjor og i år har vi et voldsomt spenstig budsjett. Vi omsetter for 11 millioner kroner, og satser på å bli blant de 20 beste klubbene i landet. Dette kan nok være for offensivt for lille Mandal. Verken på markeds- eller billettinntektssiden har vi stort mer å gå på. Den økonomiske situasjonen er på grensen til ukomfortabel. Dessuten bekymrer presset fra opinionen i Mandal meg. Folk i byen forventer vi skal stadig forbedre oss. Dette kan ikke ende i Champions League, sier en alvorlig Robert Helland-Olsen til avisen Lindesnes.

MK-formannen la fram regnskapet for 2004 tirsdag. Det viste en svikt på én halv million kroner i markedsavdelingen og over to hundre tusen kroner i overskridelser på lønningssiden.

I tillegg er det flere utgifter som beløper seg til sammen på noen hundre tusen kroner.

MK-styret klarer likevel å få lagt fram et regnskap som ikke viser de store røde tallene. De ha nemlig regnet med én million kroner i inntekter fra et spiller-AS som ennå ikke er registrert.

— Er ikke dette lureri ovenfor medlemmene i klubben?

— Nei! Regnskapet er godkjent av både revisor og kontrollkomité. Jeg har stor tro på et spiller-AS og realisering av én million kroner. Vi har mange unge lovende landslagsspillere som investorer helt sikker er interessert å kjøpe seg inn i. Men vi kommer også til å kutte hardt i kostnader og prøve å øke inntektene på markedssiden. Denne jobben er markedssjef Anne Grete Løland allerede godt i gang med, sier Helland-Olsen.

Han frykter at kravene fra Norges Fotballforbund (NFF) kan knekken klubbens økonimiske nakke, selv om kommunen bidrar med lån.