— På det nye tilbudet vi sendte torsdag kveld har Västerås svart at de er villige til å senke på kravet sitt. Nå skal vi bruke noen dager på å komme med et tilsvar, sier Harald Andersen, daglig leder i Start til Fædrelandsvennen.

— Er det stor forskjell i krav og tilbud?

— Vi har høynet vårt første tilbud på en million og de har senket sitt første krav på drøyt to millioner. Det betyr at det er noen hundre tusen som skiller, sier Andersen.