Visepresident Vibecke Sørensen la fram idrettsstyrets vedtak på et pressemøte fredag morgen.

Der heter det at «idrettsstyret ønsker at det i toppidrett kan settes rammer for å bevare kvinnekategorien som en meningsfull konkurransekategori». Det heter videre:

«Og at det derfor kan settes rammer som har konsekvens at ikke alle som identifiserer seg som kvinne, automatisk kan delta i kvinneklassen».

Idrettsstyret ber også generalsekretæren se på om og hvordan det kan etableres en tredjekjønnskategori i NIFs sentrale database, slik at ikke-binære skal slippe å bli tvunget inn i en kjønnskategori de ikke identifiserer seg med.

– Vi kan ikke ta avgjørelser på vegne av særforbundene, men vi kan bidra til økt kompetanse og grunnlag for avgjørelser, sier Vibecke Sørensen til VG.

TRANSKVINNE: Laurel Hubbart fra New Zealand fikk delta i kvinneklassen i OL i 2021. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Idrettsforbundets styre er opptatt av at det skal være både inkludering og rettferdighet. I breddeidretten legges det ikke opp til noen begrensninger for transpersoner.

Det er det enkelte særforbund som skal sette begrensningen mellom bredde og topp.

I svømming og rugby er transkvinner ikke lenger velkomne i kvinneklassen i toppidrett. Friidrett og fotballen er blant idrettene som kan følge etter.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) vedtok i 2021 retningslinjer for transutøvere i de olympiske idrettene. I debatten om transpersoner i idretten, er det i all hovedsak fordelen økte testosteronverdier kan gi for utøvere som ønsker å konkurrere i kvinneklassen, som har vært kjernen.

I retningslinjene til IOC, som ikke er juridisk bindende, skriver de at det skal antas at det ikke er noen fordeler med et skifte av kjønnsklasser, før det eventuelt kan bevises at det er det. Videre skriver de at det må være opp til hver enkelt idrett å bedømme hva som vil være riktig for deres idrett.

I fjorårets OL fikk vektløfteren Laurel Hubbard delta i kvinneklassen. Hun tilfredsstilte da det gjeldende regelverket til IOC, som tilsa at utøverne måtte ha et testosteronnivå på under 10 nmol/l minst 12 måneder før deres første konkurranse.

Hubbard ble den første åpne transkvinnen til å delta i vektløfting i OL. 43-åringen mislyktes i alle sine tre første løft og havnet på sisteplass.