Målkongen fikk ja fra Birgitte på «Granka» – ikke engang foreldrene fikk vite om det