Da barnet sto i garderoben og sa «jeg har ikke råd», reagerte de umiddelbart

foto