Siden 1998 har Waltherhallen på Laksevåg vært kjærkommen for friidrettsutøvere vinterstid. Når snø og is har gjort det umulig å trene utendørs, har de kunnet trekke inn i tunnelen med 600 meter lang løpebane. Kommende vinter ser det ikke ut til å bli mulig. Waltherhallen har vært stengt siden mai, etter at det ble målt for høye radonverdier i den gamle kloakktunnelen i Damsgårdsfjellet. Radon er en usynlig og luktfri gass som øker risikoen for lungekreft. Den kan gjøre at hallen blir stengt for alltid.

— Tiltakene som må gjøres for å sette hallen i stand igjen, er altfor kostbare. Sannsynligvis er tiden for hallen over, sier idrettsdirektør Rune Titlestad.

Det vil ikke brukerne av Waltherhallen slå seg til ro med uten videre.

Usikkerhet rundt målingene

— Vi er ute etter å få klarlagt situasjonen. Målingene som viste for høye radonverdier, skal ha blitt tatt mens ventilasjonssystemet ikke var i drift, noe jeg regner med har vesentlig betydning. Derfor håper vi det kan tas nye målinger, før en vurderer hvordan saken kan løses, sier Arne Hamarsland.

Den gamle storløperen er med i Gulars veterangruppe, som i mange år tok seg av driften i Waltherhallen.

— Vi vurderer om vi skal foreta nye målinger, sier Titlestad, men lover ingenting.

— Ideen med hallen var god, og den har hatt sin nytte, men den har også vært stengt på grunn av ulike problemer. Gular-veteranene har gjort en flott innsats i hallen, vært ildsjeler og pådrivere, og jeg skjønner at de er skuffet. Sånn sett er det beklagelig, men miljømessige hensyn går foran, sier Titlestad, som peker på at det er ledig kapasitet i den nye friidrettshallen på Leikvang.

- Skaper problemer

Mens Gulars veterangruppe brukte Waltherhallen på dagtid frem til den ble stengt, har barn og voksne i ulike idrettslag benyttet hallen på kveldstid.

— De siste årene har vi brukt hallen mye til rekruttene, de som er fra 7 til 11-12 år. Hallen er perfekt når det er dårlig vær og glatt om vinteren. Vi får et logistikkproblem om hallen stenges. For disse barna er det komplett umulig å trene i Leikvanghallen i stedet, sier Mette Bøthun, nestleder i friidrettsstyret i Laksevåg.

En annen som blir skadelidende, er Yeimer Lopez. 800 meter-løperen fra Cuba er blant de beste i verden, bor i Bergen og representerer Norna-Salhus. Han brukte Waltherhallen bortimot daglig gjennom hele fjorårsvinteren.

— Treningen der inne var fullstendig avgjørende for at Yeimer i det hele tatt kom tilbake til friidretten. Det er krise om hallen ikke åpner igjen. Yeimer var i år den eneste som tok Diamond League-poeng av utøverne som representerte norske klubber. Han vil være tapt for bergensk friidrett hvis Waltherhallen stenges, sier Paul Bruvik, Lopez' trener.

Kretsen tar saken

Heller ikke for Lopez er Leikvanghallen et alternativ, mener Bruvik.

— På Leikvang er det for krappe svinger og hardt underlag. De som satser, kan ikke løpe der mer enn én gang i uken, hevder treneren.

Torsdag hadde idrettslagene som bruker Waltherhallen et møte hos friidrettskretsen. Planen er at kretsen nå skal jobbe videre med saken.

— Vi skal snakke med anleggsutvalget vårt, som har ekspertise på sånt. Pr. i dag vet vi ikke hva som går an å gjøre med problemet, men vi har sagt at vi vil se på det, sier Jan-Arle Sletten, daglig leder i friidrettskretsen.

Mannen som har gitt hallen navn, Walther Olsen, har ikke gitt opp å få den åpnet igjen.

— For å si som Vebjørn Rodal, som har vært rundt i hele Europa: det er ikke make til Waltherhallen noe sted! Vi kommer til å kjøre hardt på. Hvis det går så langt at de vil stenge hallen permanent, må Gular forlange tilbake pengene og dugnadsarbeidet som ble gjort gjennom ti år, sier 88 år gamle Olsen.