LONDON: Hun er direktør for OL-søknaden 2022, som Norge holder på å forberede.

Han er sjef i landet som nå arrangerer sommer-OL for tredje gang, og har invitert til frokostmøte i den britiske ambassaden i London søndag.

Der møtes toppledere, investorer og organisasjoner fra hele verden for å utveksle erfaringer og diskutere utfordringer og muligheter for fremtidig vekst og samarbeid når det gjelder store sportsarrangementer.

— Jeg tenkte at det var viktig å stille opp, selv om jeg egentlig ikke har tid. Dette er en fin anledning til å få innblikk i hvordan slike store arrangementer håndteres. På den måten blir det også synliggjort hvilke muligheter som finnes for næringslivet. Jeg kunne ikke la denne anledningen gå fra meg, sier Grimsby, før hun gjentar:

— Men egentlig har jeg ikke tid.

Kort vei

Riktignok er det ti år til Norge eventuelt skal arrangere et nytt vinter-OL på hjemmebane, men det er ikke mer enn tiden og veien til å legge grunnlaget for et godt beslutningsgrunnlag. Politikerne må vite hva de har å forholde seg til av tall. Grimsby og hennes stab er i oppstarten på utredningsarbeidet.

Idretten har sagt sitt. Beslutningen om å søke vinter-OL har høy oppslutning.

Storhet

Selv om sommer-OL er mye større enn et vinter-OL, tror Grimsby det er viktig å få et inntrykk av dimensjonene ved et OL.

- I ettertid har jeg også planlagt å dra til London for å få vite hvordan arrangøren planla, og hvordan gjennomføringen var.

Den norske OL-søknaden skal behandles i Oslo bystyret i mai 2013. Fristen for søknaden om statsgaranti er i juni 2013. - Så må vi varsle IOC innen høsten 2013 om at vi blir søkere, og søknaden må være sendt i løpet av første halvdel 2014. Deretter velges OL-byen 2022 sommeren 2015.