JÅTTÅVÅGEN (aftenbladet.no): Klubben har i flere måneder jobbet med tiltak som skal styrke egenkapitalen, og i løpet av høsten skal aktuelle tiltak iverksettes. Etter det Aftenbladet kjenner til ønsker klubbens ledelse å gjennomføre en aksjeemisjon som vil tilføre klubben mellom 30— og 50 millioner kroner.

Pengene klubben eventuelt vil få tilført skal brukes til å styrke den sportslige satsingen, slik at klubben når målsettingen sin om spille i Europa. I tillegg skal pengene gå til nedbetaling av gjeld og utvikling av næringsarealer på Viking stadion. Arealer som på sikt skal øke inntektene til klubben.

— Dette kan jeg ikke kommentere. Det jeg kan si er at det er styret sin plikt å se på tiltak som kan styrke egenkapitalen, og det holder vi på med, sier styreleder i Viking ASA, Geir Solstad til Aftenbladet.

Kraftig underskudd

Gårsdagens presentasjon av Viking ASAs halvårsregnskap viser at en emisjon ikke bør være langt unna.

Viking Fotball ASA hadde 1. halvår et underskudd på 9,2 millioner kroner. Egenkapitalen er nå på kun 4,9 millioner kroner.

Aksjekapitalen i selskapet er på 8,2 millioner, og lovverket i aksjeloven krever at det sette i gang tiltak når over halvparten av kapitalen er tapt. Det er disse tiltakene klubben nå er i ferd med å iverksette – for i løpet av høsten vil halvparten av aksjekapitalen være tapt.

Viking har i 2012 budsjettert med et underskudd på 4 millioner kroner. Underskuddet de første seks månedene gjør at klubben kan glemme å nå den målsettingen.

Salget av Valon Berisha retter imidlertid opp noe. Viking har i første omgang fått 11 millioner kroner for Berisha, og salget er ikke inntektsført i 1. halvår.

Etter det Aftenbladet forstår bidrar salget av Berisha til at prognosene for resten av året tilsier at Viking i 2012 vil gå med et underskudd på i overkant av 10 millioner kroner. Sportslig suksess og økte tilskuertall kan imidlertid være med på å pynte på resultatet.

Sliter med likviditeten

Salget av Berisha bidrar også til å bedre den likvide situasjonen i selskapet. Uten salg av midtbanespilleren ville klubben i løpet av høsten ikke hatt råd til å betale ut lønn til spillerne og de ansatte i administrasjonen.

— Uten salg ville vi opplevd en vanskelig situasjon. Før salget hadde styret og administrasjonen gjort seg opp tanker om hvordan en slik situasjon skulle løses, sier administrerende direktør, Arne Larsen Økland.

Økland er klar på at salget av Berisha var kjærkomment, men at det ikke forandrer på den økonomiske situasjonen klubben befinner seg i.

- Vi er i en presset likvid situasjon. Du kan godt si at de planene vi hadde hvis det ikke ble noe salg, nå er flyttet til lenger ut på høsten, sier Økland.

Han understreker at ingen i Viking trenger å frykte at lønnsutbetalingene uteblir mot slutten av året.

— Viking har alltid vært en klubb som er ryddig i slike situasjoner, sier Viking-direktøren.

Trenersparkingen kostet

Nedgang i inntekter fra samarbeidsavtaler, billettinntekter og økte driftskostnader er hovedårsakene til det kraftige underskuddet 1. halvår. Klubben solgte sesongkort for 2 millioner kroner mindre enn i 2011. Sluttvederlagene til Åge Hareide og Josep Clotet er inntektsført 1. halvår, og det bidro til at lønnskostnadene var på 26,4 millioner kroner, mot 24,2 millioner i 2011. Mer gledelig var det at andre inntekter var på 9,4 millioner i 1. halvår. Noe som er en økning på nesten 5 millioner kroner fra samme periode i fjor. Det er Mods-konserten som er forklaringen på den hyggelige økningen.

Økland ønsker ikke at den økonomiske situasjonen skal svekke Viking sportslig.

— Vi er nødt til å snu denne trenden, for situasjonen er alvorlig. Klubben må ha en bærekraftig økonomi, og da kan vi enten kutte kostnader eller øke inntektene. Vi kommer i enda større grad til å fokusere på å øke inntektene. Hvis klubben skal ha ambisjoner om å spille i Europa kan vi ikke bare kutte i kostnadene, sier han.