Brann mottok fredag et tilbud om gjeldssanering fra sin kreditor Handelsbanken. I sitt tilbud gir Handelsbanken Brann ASA muligheten til å kvitte seg med sin gjeld på rundt 60 millioner kroner ved å betale 35 millioner kroner innen 31.12.02. I tillegg har banken tilbudt Brann å kjøpe kreditorens 235600 aksjer for 1 krone.

Brann har fått frist til å akseptere tilbudet innen 10 desember.

Brann har i lang tid prøvd å finne en løsning med Handelsbanken, ettersom Brann ASA for øyeblikket ikke har inntekter som gjør det mulig å betjene nåværende gjeld på anlegget. Tilbudet til Handelsbanken er ennå ikke behandlet av styret i Brann Asa, men styreformann, Ivar Hanestad skriver i en pressemelding at det haster med å finne en løsning.

— Det er samrådets klare oppfatning at det haster meget med tanke på opplegget for neste sesong, og med å få trygghet og forutsigbarhet rundt den økonomiske situasjonen i ASA/SkB, skriver Hanestad i pressemeldingen.

Brann har invitert de største aksjonærene i klubben til konsultering vedrørende situasjonen.