BERGEN (bt.no): I dag kommer påtalenemnda med sin innstilling i saken rundt Stabæks salg av Veigar Páll Gunnarsson til Vålerenga for 1 million kroner . Stabæk solgte også en opsjon til VIF på kjøp av unggutten Herman Stengel for 4 millioner kroner. Dette gjorde at franske Nancy bare sitter igjen med 500.000 kroner. De skulle ha 50 prosent av et videresalg av Gunnarsson.

Påtalenemnda kommer i løpet av dagen med sin innstilling til doms— og sanksjonsutvalget. Den endelige dommen må vi vente en stund på.

Sakens alvorlige karakter har gjort at påtalenemnda ifølge TV 2 har besluttet å behandle saken for en samlet nemnd.

– Siden anførslene gjelder så alvorlige forhold, har vi funnet det nødvendig å behandle for en samlet nemnd , sier påtalenemndas leder Egil André Berglund til TV 2.

– Vi har jo ikke tidligere hatt lignende saker som angår tilsvarende påstander som er fremmet i denne saken, så svaret på det er ja: Vi anser saken som meget alvorlig dersom det skulle vise seg at dette anses bevist, sier Berglund.

Han sier at nemnda vil være i posisjon til å ta en beslutning i dag. Da vil det bli sendt ut pressemelding om det blir tatt ut påtale eller ikke.