TRONDHEIM (adressa.no): — Vi er en åpen klubb, og følte det var viktig å få synspunkter fra medlemmene før vi skulle si ja eller nei til ny seriemodell i fjor høst. Det løste vi gjennom et medlemsmøte, sier styreleder i Brann, Eivind Lunde til adressa.no.

— Vi følte det ble håndtert veldig ryddig og greit. Det er ingen tvil om at store avgjørelser i en klubb bør tas med medlemsmassen, og jeg føler vi ble hørt, også, sier nestleder i Brann-bataljonen, Morten Talhaug.

Fikk ikke diskutere ny seriemodell

Denne uka har adressa.no skrevet om RBK-medlemmer som føler seg overkjørt av styret.

(Krever innlogging) Saken gjelder at medlemmene ikke fikk medbestemmelsesrett i om RBK skulle si ja eller nei til ny seriemodell i eliteserien, et forslag som kom opp i fjor høst. Forslaget var å redusere antallet klubber i serien fra 16 til 14, og innføre sluttspill for de aller beste.

Under et styremøte vedtok styreleder Koteng og co at RBK skulle si ja til ny modell.

Mandag gjentok også det samme styret at de heller ikke ønsket å diskutere en regelendring i klubben med medlemmene. En regelendring som er blitt foreslått av et medlem som egen sak for årsmøtet torsdag, og som handler om at RBK i framtiden må inkludere medlemmene i diskusjoner som omhandler nettopp endringer i seriesystemet.

- Vi er en åpen klubb, og følte det var viktig å få synspunkter fra medlemmene før vi skulle si ja eller nei til ny seriemodell i fjor høst. Det løste vi gjennom et medlemsmøte, sier styreleder i Brann, Eivind Lunde.

Tirsdag gikk imidlertid Daniel Strand, idrettsleder og utdannet i idrettsledelse, ut og mente det RBK-styret driver med er ulovlig sett i lys av lovene i Norges Idrettsforbund. Og at RBK ikke kan nekte en diskusjon rundt en regelendring i klubben under årsmøtet. Strand hadde også snakket med Sør-Trøndelag Idrettskrest og idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner, som var enige med ham.

(Krever innlogging) Det endte med at RBK-styret tirsdag kveld sa i en uttalelse til adressa.no at man er villig til å ta alle diskusjoner under årsmøtet, også en diskusjon vedrørende regelverket.

Der står saken, en dag før årsmøtet.

Bergenserne forundret over RBK

I Bergen følger man kranglingen i Trondheim. Nestleder i Brann-supporternes gruppering "Bataljonen", Morten Talhaug, er forundret over måten RBK-styret har ønsket å kvele debatten på.

— Gjennom flere år har vi sendt Brann-ledelsen et klart signal om at viktige avgjørelser skal være godt forankret i klubben. Det signalet føler jeg at Brann-styret har tatt på alvor. Om avgjørelsene blir som medlemmene ønsker seg, er ikke sikkert. Men det handler om å ta diskusjonen. Man må ikke være redd for å høre etter hva folk mener, sier han – som mener en klubbs holdning til et nytt seriesystem faller inn under kategorien "viktige avgjørelser".

— Ja. Og da dette ble tatt opp under et medlemsmøte, var det klare svaret fra medlemmene at man ønsket å fortsette med 16 klubber i eliteserien. Jeg føler styret lyttet til oss, sier han.

Brann ga tilbakemelding til NFF om at de ønsket å fortsette med dagens seriemodell. Forslaget om 14 klubber og sluttspill, som altså dukket opp i fjor høst, ble da også forkastet i NFF i januar.

— Ut fra en helhetsvurdering både innad i klubben og i medlemsmassen endte vi opp med å gå for 16-lagsmodellen, bekrefter også styreleder Eivind Lunde.

Han ønsker ikke å legge seg bort i Rosenborgs måte å håndtere denne saken på.

— Nei. Det er RBKs strategi, og det får de svare for selv. For oss var det naturlig å gjøre det på den måten, svarer han.

Hør Adresseavisens RBK-podkast her: