Rekordkeeperens minneverdige møte med 17. mai: - Helt fantastisk