STEIN LANGELAND

stein.langeland@bt.no

Slik sett fortoner planene til Nygårdstangen Nærings— og Idrettspark (NNI) seg som den store sjansen for Brann. Mellom kontorer, butikker og leiligheter, er planen å anlegge et hypermoderne stadion med plass til 25.000 tilskuere.

På Stadion kan man bare bifalle planene og skissene og tankene.

— Vi er ikke i posisjon til å forlange noe, men vi klarer ikke dette uten folk som trekker i samme retning som oss, sier Brann-direktøren.

Dahl har flere ganger har sagt at han er villig til å selge Stadion for in krone. Mot at kjøper overtar gjelden på drøyt 60 millioner kroner.

"Vil styrke Bergen" Og nettopp det er noe av hva utbyggerne på Nygårdstangen har intensjoner om: Å overta dagens Brann Stadion og utvikle arealet til boligområde.I løpet av året som er gått siden planene første gang ble lansert, har milliardprosjektet på Nygårdstangen utviklet seg fra et høytsvevende luftslott til et byutviklingsprosjekt med potensial til å styrke Bergen både som nærings- og idrettsby.

  • Nå har vi sådd ideen og bearbeidet planene, sier styremedlem i NNI, Gert Atle Gundersen.

Men fortsatt ligger der bokstavelig talt en del skjær i sjøen for utbyggerne.

For å få plass til det store prosjektet kreves det blant annet at man fyller ut ytterligere 20 dekar av Store Lungegårdsvann, eller fem prosent av vannflaten.

— Her må man avveie fordeler mot ulemper, hva man får igjen. Vi mener dette innebærer langt flere fordeler enn ulemper. Men vi er forberedt på at det vil bli debatt rundt dette, sier Gundersen.

Det samme vil det helt sikkert bli rundt Bergensia Badeland, som er planlagt lokalisert i det samme området.

— Det er ikke plass til begge, konstaterer Gundersen.

Til gjengjeld lover han langt mer til idretten enn bare svømme- og badefasiliteter. I tillegg til et nytt fotballanlegg med 25.000 tilskuerplasser, vil han bygge:

  • Internasjonal idrettshall

  • 50 metersbasseng ogstupeanlegg

  • 150 leiligheter

  • Hotell med 350 rom

  • 40.000 kvadratmeternæringsbygg

  • Parkeringsanlegg.

Største på 50 år - Vi har laget et ferdig prosjekt som er lagt frem for byens politiske miljø. Prosjektet er godt for byen, godt for idretten og godt for Brann, sier Gundersen og minner om at et prosjekt av denne størrelsen kan bringe viktige funksjoner tilbake til sentrum.

— Dette er et av de største prosjekter i Bergen de siste 40-50 år. Vi snakker om en investering på mellom in og in og en halv milliard. Derfor er det dobbelt viktig at vi velger rett nå, sier Gundersen - med klar adresse til konkurrenten Bergensia Badeland.

Prosjektets økonomi er tuftet på de 40.000 kvadratmeterne næringsareal samt salg av inntil 150 leiligheter. Brann skal betale baneleie i form av 25 prosent av kampinntektene.

Men det er politikerne som til syvende og siste skal avgjøre Nygårdstangens videre skjebne.

— Vi har brukt 2,5 millioner til prosjektutvikling så langt, og kommer til å bruke ytterligere 2,5 millioner hvis vi skal lage en fullverdig prosjektanalyse. Men det krever at politikerne signaliserer interesse for dette, sier Gert Atle Gundersen, som ønsker å kjøpe tomten på Nygårdstangen til markedspris - rundt 50 millioner kroner.

Hakon i kulissene Eiendomsselskapet Profier, som kontrolleres av den pengesterke Hakon-gruppen, er en av interessentene bak det planlagte gigantprosjektet på Nygårdstangen. Men formelt er det NNI A/S som fronter det hele.

— I dag er dette et utviklingsprosjekt. Den endelige eier trenger ikke å bli Hakon-gruppen. Det kan like gjerne bli en konstellasjon av flere ulike interessenter som går inn på eiersiden. Allerede i dag er det flere eiendomsmiljøer som ser potensialet i prosjektet, sier Gaute Henriksen, Profiers mann i Bergen.