Vitensporten er et samarbeid mellom Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA) og Fædrelandsvennen.

VITENSPORTEN: Et stadion tettpakket med tusenvis av tilskuere. Mange av dem er ikledd supporterutstyr. Kommentatorene snakker oppglødd om lagene, hendelser og strategier som kan avgjøre kampen. Lagene kommer ut på scenen til dundrende musikk og lysshow. Tusenvis av timer med trening og forberedelser har ført lagene hit. Nei, dette er ikke en beskrivelse av et mesterskap i fotball eller ishockey, dette er e-sport.

Hva er e-sport? 

E-Sport er for de fleste synonymt med «gaming». Det gjør sitt til at en ofte får et inntrykk som ikke nødvendigvis gjenspeiler virkeligheten. E-sport er verdens raskest voksende sport, både når det gjelder antall utøvere og tilskuere.

Det er en klar forskjell mellom det å bare spille, til å være aktiv utøver eller bruke kompetansen tilegnet gjennom spilling innenfor andre næringer. En opererer ofte med følgende grunndefinisjoner:

  • Gaming (spilling): Å vie deler av sin fritid til å spille dataspill enten alene eller sammen med andre med det formål å ha det gøy.

  • Kompetitiv e-sport: Å konkurrere i spesifikke spill satt i system på en semiproff eller profesjonell måte på samme måte som annen sport.

  • Akademisk e-sport: Bruken av dataspill som opplæringsverktøy og kompetanseformidler i en større kontekst enn bare e-sport.

«Myten om den noe slappe ungdommen som sitter foran skjermen i kjelleren er nok ikke representativ for majoriteten av seriøse e-sport-utøvere.» 

I dag har mange av lagene innen toppfotball både nasjonalt og internasjonalt, men også breddeidrettslag i Norge også egne e-sport-lag. I april 2021 vedtok også IOC den første virtuelle olympiske serien med tanke på å innlemme e-sport som OL-gren fra 2024.

For å kunne konkurrere på høyt nivå kreves det at du er på topp både fysisk og mentalt. Utøvere er avhengig av god fysisk form, godt kosthold og nok restitusjon for å presentere. Myten om den noe slappe ungdommen som sitter foran skjermen i kjelleren er nok ikke representativ for majoriteten av seriøse e-sport-utøvere. Det kreves målrettet trening for å nå toppen. Spillere har gjerne puls på 160–180 slag per minutt over tid, stressnivå på linje med en bilsportutøver, og det settes store krav til antall bevegelser og koordinasjon.

E-sport og karrieremuligheter? 

Innenfor e-sport finnes det flere jobber innenfor ulike segmenter. I tillegg til utøverne og trenere er det i dag behov for markedsførere, utviklere, produsenter av teknologi og innhold og selgere. Kompetanse en tilegner seg er og verdsatt innen andre bransjer, det samme er evnen til å koordinere, samarbeide og innovere. Nye stillinger, hvor erfaring med eller kompetanse innen e-sport er ønskelig eller et krav, dukker stadig opp.

Flere videregående skoler i Norge har nå også e-sport som fag og folkehøyskoler har egne linjer for e-sport. Et paradoks er imidlertid at mange skoler tilbyr e-sport-relaterte fag uten formell kompetanse blant lærerne. Det finnes i dag ingen utdannelsesprogram innen e-sport, noe som må komme på plass for å ivareta gjeldende lovverk. Vi ved UiA starter et årsstudium i akademisk e-sport høsten 2021 og søker om muligheten til å etablere et fullt bachelorprogram med oppstart høsten 2022.

Så om du tror at e-sport utøveren sitter gjemt for seg selv og forfaller, tar du sannsynligvis feil. Skal en bli god kreves søkelys på både fysisk trening og riktig kosthold i tillegg til mange timers trening med å spille. I tillegg settes det store krav til å kunne samarbeide og kommunisere på et høyt nivå i hektiske situasjoner. Som i mange idretter og andre sportsgreiner, tilegner også e-sport-utøvere seg kompetanse og en rekke ferdigheter som er relevante for næringslivet og danner grunnlag for framtidas yrkesveier.

Les også:

Dette er Vitensporten

Har du innspill til forfatterne? De kan om så kontaktes på rune.andersen@uia.no og sveinung.berntsen@uia.no

Rune Andersen, studieprogramleder og førstelektor i spillpedagogikk og læringsteknologi ved UiA  Foto: Kjell Inge Søreide
Sveinung Berntsen, instituttleder og professor i idrettsvitenskap ved UiA Foto: UiA