Klubben er alt annet enn fornøyd med NFFs skriftlig oppsummering, som de mottok fra konkurransedirektør Nils Fisketjønn søndag.

– Forklaringen vi har fått viser at saksbehandlingen ikke har vært betryggende. Vi kan ikke se at regelverket er behandlet korrekt ut fra den informasjonen vi har fått, sier LSK styreleder, Morten Kokkim, til VG.

– Vi tar dialogen med Kokkim internt. Spilleplanutvalget består av representanter fra NFF, Norsk Toppfotball og Fotball Media. I denne saken var det enighet om både den aktuelle bestemmelsen i kampreglementet og at det var riktig å utsette kampen fordi det var et stort sykdomsutbrudd i Strømsgodset, skriver Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, i en E-post.

VG har vært i direkte telefonkontakt med Nils Fisketjønn, men NFF-direktøren velger å svare gjennom sin kollega.

– Etter at ytterligere to Strømsgodset-spillere testet positivt for covid lørdag, var totalt 10 spillere og to i støtteapparatet definert som syke. Dermed søkte klubben om utsettelse av serieåpningen.

KRITISK: Lillestrøms styreleder, Morten Kokkim. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Strømsgodset har totalt 30 spilleberettigede spillere fordelt på 25 fra A-troppen og fem fra B-laget.

– Hvis det er slik at 20 av 30 spillere er klare for kamp, så vil jeg tro at det er tilstrekkelig, sier Morten Kokkim. LSK-lederen presiserer at han ikke kritiserer Strømsgodset for å ha søkt om utsettelse.

– Det er helt fair, sier han.

NFFs kampreglement paragraf 11–5 åpner med: «Lag i elleverfotball som på grunn av sykdom ikke disponerer et tilstrekkelig antall spilleberettigede spillere til en kamp, kan etter søknad få utsatt kamp.»

– Det er det de skal vurdere etter vårt syn. Så må de fortelle oss hvorfor det eventuelt ikke er den bestemmelsen de vurderer etter, sier Kokkim som til daglig jobber som advokat.

– Hvorfor ble ikke kampen spilt når Strømsgodset angivelig hadde 20 av 30 spillere tilgjengelige?

– Bestemmelsen i kampreglementet inneholder ikke et faktisk antall som må være syke, slik det var tidligere. Nå er det etablert en forholdsmessig vurdering av situasjonen i laget, noe som ble forsterket av pandemien, svarer NFF.

Dette skjønner Kokkim i LSK lite av.

– Jeg kan ikke se at NFF har vurdert bestemmelsen i regelverket. De sier at de har foretatt en «forholdsmessig vurdering». Jeg skjønner ikke hva de egentlig mener med det, sier Morten Kokkim og legger til:

– For meg virker det som de sitter der og har en slags rimelighetsvurdering og fritt mener at de kan skjønne over om de skal utsette eller ikke. Men da ser de jo bort fra regelverket de er satt til å forvalte.

10.000 TILSKUERE: LSK ventet 10.000 tilskuere til den utsatte kampen 2. påskedag. Her fra fjorårets kamp mot Strømsgodset på Åråsen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
  • NFF opplyser at uavhengig lege Magnus Myntevik ble koblet på før utsettelsen ble bestemt i et digitalt møte påskeaften. Søndag formiddag fikk LSK beskjed om å utsette kampen mandag.

– Dette er kamp hvor det vil komme om lag 10.000 mennesker. Det er folk som reiser hjem fra ferie for å se kampen og vi har ansatte som har brukt påskeferien på å dette. Det er ganske inngripende. Så man forventer at saksbehandlingen er grundig og skikkelig, sier Morten Kokkim.

LSK-lederen mener det ennå ikke er mulig å si hvor mye klubben eventuelt har tapt på at det ikke ble serieåpning på et nær fullsatt Åråsen.

– Det vi er aller mest opptatt av er å få saksbehandlingen inn i ordnede former. Slik at det går an å få en forutberegnelighet på hvordan NFF vil vurdere slike søknader i fremtiden, sier Kokkim.

Han opplyser at klubben etter den muntlig beskjeden leste NFFs korte pressemelding. Han savner skriftlig dokumentasjon saksbehandlingen og de vurderingene som blir gjort.

– Det er ganske spesielt når det handler om vedtak som både sportslig og økonomisk er såpass betydningsfulle. Man burde ha en offentliggjøring av vedtaket. Slik at det er mulig slik for klubbene å få en forutberegnelighet av hvordan NFF forstår eget regelverk, sier LSKs styreleder.

– Eksisterer det noe referat fra saksbehandlingen?

– I tråd med tidligere praksis skrives det sak som publiseres på fotball.no. Noe ytterligere referat fra møtet har vi ikke praksis for, svarer Gro Tvedt Anderssen i NFF.

– Eksisterer det et skriftlig vedtak?

– Se svar over, skriver kommunikasjonsdirektøren.

Lillestrøm venter uansett på et nytt svar fra NFF.

– Vi får først se om hva slags tilbakemelding vi får på vår henvendelse, så får vi ta det derfra, sier Morten Kokkim til VG.

Vil du lese mer om Strømsgodset? VG store Godset-magasin er på 100 sider, og kan kjøpes i vår nettbutikk (fri frakt!)