RBK-legenden legger opp: – Ikke turt å si det til pappa